[BIG UPDATE] "Thần Binh Xuất Thế"

30/06/2017

 
[BIG UPDATE] "Thần Binh Xuất Thế"
 
 Vào thứ 3 ngày 04/07/2017, game Kiếm Khách chính thức update phiên bản mới có tên gọi Thần Binh Xuất Thế với nhiều tính năng đặc sắc chắc chắn sẽ làm người chơi thỏa mãn‼️
 
  1. Sự kiện mừng Big Update: Tham gia tại đây
  2. Nội Dung Update:
  • Hệ thống thần binh
  • Hệ thống thức tỉnh kiếm khách
  • Hệ thống phù văn
  • Dung hợp bảo thạch
  • Có 3 kiếm khách mới: 2 kiếm khách đỏ, 1 kiếm khách cam
  • Thêm 9 bộ thời trang và 4 pháp bảo
  • Tăng cấp độ lên 400

Hệ thống thần binh

• Hệ thống thần binh gồm vũ khí, trang bị và nhẫn

 

• Tăng cấp thần binh sẽ có thêm hiệu ứng ngoại trang cho nhân vật

Hệ thống thức tỉnh kiếm khách

• Thức tỉnh sẽ tăng thuộc tính của kiếm khách

• Khi đạt thức tỉnh cấp 5, 8, 10 sẽ kích hoạt kỹ năng mới

Hệ thống phù văn

• Mỗi kiếm khách trang bị được 8 phù văn

• Mỗi phù văn sẽ có những chỉ số khác nhau để cộng cho kiếm khách
 
 
• Tầm bảo phù văn để kiếm những phù văn hiếm
 

Dung hợp bảo thạch

• Từ 2 bảo thạch cùng loại sẽ có thể dung hợp thành 1 viên bảo thạch có 2 dòng thuộc tính

 

  1. Có 3 kiếm khách mới: 2 kiếm khách đỏ, 1 kiếm khách cam

Thêm 9 bộ thời trang và 4 pháp bảo

 

Cảm ơn quý Kiếm Khách rất nhiều!